FlyB – Moda i Uroda

Choć wzrok słab­nie, widzi­my jaśniej…

Porażka jest po prostu okazją, by spróbować ponownie, tym razem bardziej przemyślanie. Uczci­wy człowiek nig­dy się nie afiszuje. Uczci­wego człowieka wyróżniają czyny. Nieważne jest, czy się prześcig­nie lwa. Naj­ważniej­sze , żeby biec szyb­ciej od naj­wol­niej­sze­go w grupie. Człowiek z za­sa­da­mi to ktoś , kto ma wszys­tko, al­bo ta­ki, który nie

Czytaj Dalej

Komentarze

Contact Us