FlyB – Moda i Uroda

Regulamin

Regulamin

§1

Użytkownik – osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych (osoba pełnoletnia powyżej 18 roku życia) a także o ograniczonej zdolności do czynności prawnych (osoba niepełnoletnia, powyżej 13 roku życia) która posiada zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na zawarcie niniejszej umowy, która zaakceptowała Regulamin.

Serwis – agregat blogów FlyB znajdujący się pod adresem internetowym www.flyb.pl wraz z jego subdomenami.

Treści – oznacza teksty, zdjęcia, materiały multimedialne i inne formy, które są wprowadzane przez Użytkownika do Serwisu za pośrednictwem funkcjonalności Konta Użytkownika oraz blogów/vlogów użytkownika.

Ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r. wraz z poz. zm.).

 Regulamin – niniejszy dokument.

§2

 1.    Serwis umożliwia Użytkownikom dodanie swojego bloga do baz danych Serwisu FlyB, nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z innymi Użytkownikami, zapamiętania ulubionych wpisów, komentowania treści, publikowania treści w strumieniu aktualności oraz dodawania wpisów.
 2.    Serwis oświadcza, że nie pobiera w całości treści zamieszanych we wpisach na blogach dodanych do Serwisu, pobiera maksymalnie 50 pierwszych znaków oraz jedno zdjęcie, a także tytuł.

§3

 1.    Serwis nie ponosi odpowiedzialności za:

a.   Treści publikowane w Serwisie przez Użytkowników.
b.   Autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników w Serwisie FlyB lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom.

§4

 1.    Serwis zastrzega sobie prawo do:

a.   okresowego wyłączania dostępności Serwisu lub jego części w celu jego rozbudowy, konserwacji, zmiany szaty graficznej itp.
b.   zamknięcia Serwisu, po opublikowaniu na stronach Serwisu odpowiedniej informacji,
c.  prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich,
d.  usunięcia:
–    treści zamieszczanych w Serwisie przez Użytkownika, które są niezgodne w polityką Serwisu, a w szczególności: zawierają zwroty powszechnie uznawane za wulgarne, obraźliwe, nawołujące do nienawiści, propagujące przemoc i pornografię, oraz takie które mają charakter reklamy, kryptoreklamy
–    konta Użytkownika, który nie przestrzega Regulaminu.

§5

 1.     Serwis korzysta z plików cookies.
 2.     Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3.     Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4.     Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a.   tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
b.   utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła
c.   określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

 §6

 1.    Warunkiem korzystania ze wszystkich funkcjonalności serwisu FlyB jest:

a.  rejestracja, która następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron subdomen Serwisu
b.   warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe
c.   potwierdzenie rejestracji poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przesłany na adres e-mail użytkownika

 §7

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, uznanymi powszechnie normami społecznymi i obyczajowymi, zasadami współżycia społecznego w Internecie oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 §8

Administratorem Danych Osobowych jest Serwis, przetwarzający dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 §9

 1. Serwis  zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianach użytkownicy zostaną poinformowani na 30 dni przed wejściem w życie postanowień nowego regulaminu, drogą mailową na adres email wskazany przy rejestracji konta użytkownika.
 2.    W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy i Kodeksu Cywilnego.
 3.    Wszelkie uwagi oraz pytania, dotyczące działania Serwisu należy kierować na adres: kontakt@flyb.pl.
 4.    Regulamin obowiązuje od 11.12.2014 r.Contact Us